Plattformens syfte

imp-act.se erbjuder dig som arbetar med nyttiggörande- och samverkansstöd verktyg, utbildningsmaterial och casebeskrivningar kopplat till nyttiggörande och samverkan.

Materialet på den här webbplatsen utgår från det dagliga arbetet att hjälpa forskare att nyttiggöra sin kunskap.

Här finns också material för dig i rollen som intern utbildare och stöd för beslutsfattare inom olika delar av universitet eller högskolan. Du kan också använda materialet för att hjälpa dina kollegor att utvecklas, som en del av din egen fortbildning, eller som ett sätt att bredda kunskapen på din enhet.

Verktygen, utbildningsinslagen och casen är tydligt relaterade till det ramverk för att hantera lärosätens samhällsansvar som under många år utvecklats vid Göteborgs universitet och Chalmers och sedan vidare i det Vinnova-finansierade IMP-projektet (IMPlementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans- och samhällsansvar i lärosätena) i vilket 16 lärosäten samt PRV och SISP deltog under perioden 2017-2020.

Plattformens övergripande mål är att vara ett stöd för lärosäten att utveckla sitt samverkansansvar och värdeskapande för samhället genom att introducera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att därigenom möjliggöra ett ökat samverkans- och samhällsansvar.

Bakgrund och historia

På webbplatsen finns även ett processtödsystem, ett slags teoretiskt grundad back-end, som ger ger en fördjupad kunskap om hur svenska lärosäten kan verka för, och praktiskt hantera, nyttiggörandet av akademiskt grundad kunskap.

Systemet har en bakgrund inom ramverket ”Forskning & nytta”, utvecklat av Ulf Petrusson vid Göteborgs universitet.