Slutkonferens för IMP-projektet
2-3 december 2020

Foto av Nathan Dumlao på Unsplash

Den 2-3 december 2020, lunch-till lunch, hålls slutkonferensen för IMP: IMPlementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans- och samhällsansvar på lärosätena

Slutkonferensen kommer fördelas på två efterföljande halvdagar (lunch-till-lunch) där första halvdagen fokuserar på ”Framtidens universitet” genom inspel och paneldiskussion av olika policy-kunniga individer men även inspirerande presentationer från några av de deltagande IMP-lärosätena gällande hur de utvecklat och fortsätter utveckla sin förmåga att bli del av de samhällslösningar som krävs framöver. Under dag 2 kommer fokus ligga på konkreta resultat och nästa steg utifrån de olika aktiviteter som genomförts under IMP-projektets gång. 

Genomförs digitalt.

Anmälan:

Anmälan är nu stängt.

Program

Program IMP slutkonferens 2-3 december 2020, lunch till lunch

2 december 2020

13.30 – 13.55
Välkommen till IMP-projektets slutkonferens

Introduktion till IMP-projektet och kort genomgång av arbete under projektet och slutkonferensens upplägg.
Talare: Fredrik Hörstedt – Vicerektor, Chalmers; Projektledarna IMP: Ana-Maria Popescu, Göteborg Universitet; Lotta Emlind Vahul, Chalmers.

PAUS 5 min

14.00-15.30
Framtidens universitet

Paneldiskussion med fokus på framtidens universitet och samspelet med andra samhällsaktörer. Vilken roll ska och kan lärosäten spela för att möjliggöra och säkerställa brett nyttiggörande och kunskapsöverföring, till andra samhällsaktörer, för att gemensamt ta sig an de samhällsutmaningar vi står inför?
Moderator: Fredrik Hörstedt
Bekräftade talare: Alf Karlsson – särskild utredare, Regeringskansliet; Peter Strömbäck – GD, PRV; Eugenia Perez Vico – Universitetslektor, Lunds universitet

PAUS 10 min

15.40-16.40:
Hur bygger vi vår förmåga till samverkans- och samhällsansvar?

Paneldiskussion. Enskilda deltagande lärosäten arbete under IMP-projektet presenteras utifrån ett ledningsperspektiv. Vilka är de viktigaste universitetsövergripande frågor lärosätena ser framför sig. Moderator: Ulf Petrusson
Bekräftade talare: Charlotte Ahlgren Moritz – vicerektor, Malmö Universitet; Karin Dahlman-Wright – professor, Karolinska Institutet; Fredrik Hörstedt – Vicerektor, Chalmers
.

16.40-16.45:
Dagens wrap-up

3 december 2020

08.30 – 09:30
Vad är samhällets förväntningar och hur möter vi dessa?

En reflekterande dialog med fokus på hur externa förväntningar runt lärosätenas roll som en viktig aktör i samhällsutveckling kan mötas på ett professionellt sätt.
Bekräftade talare: Anna-Carin Ramsten – Program ansvarig, Vinnova; Karin AaseEnhetschef, Vinnova; Johan Ödmark – VD, SISP; Göran Landberg – vicerektor, Göteborg universitet.

PAUS 10 min

Följande fyra programpunkter fokuserar IMP-projektets olika arbetspaket. Deltagande lärosäten ger några reflektioner som är viktiga både på systemnivå, operativ nivå och strukturell nivå. Programdelen inleds med en kort överblick av IMP-projektets resultatområden.

09.45-10.15
IMProve

IMProve är en arbetsmetodik som syftar till att ta fram möjligheter för förbättring av innovationsstödsystemet. I detta samtal går vi genom exempel på lärdomar, åtgärder och nästa steg efter IMProve:s arbete.
Moderator: Kristian Wirsén, SISP
Bekräftade talare: Maria Swartz – Koordinator, Linköpings universitet; Ludde Edgren – avdelningschef, Mittuniversitet

10:15 – 10:45
Lärdomar från IAM pilotprojekt

Inom IMP-projektet har sex olika IAM-pilotprojekt drivits på lärosäten. Under detta samtal delar LTU och KI sina erfarenheter av att jobba med IAM, samt eventuella nästa steg i implementeringen.
Bekräftade talare: Evelina Brännvall – Specialist Forskningsfinansiering, Luleå Tekniska universitet; Sophia Savage – Projektledare, Karolinska Institutet.

PAUS 10 min

11.00- 11.30
Riskhanteringsförmåga

Risk är något som uppstår hela tiden i nyttiggörandearbete, och som – i onödan – kan uppfattas som skrämmande. I detta samtal diskuteras vikten av att hantera risker som kan uppstå vid nyttiggörande och samverkan för att kunna möjliggöra universitetens uppdrag.
Bekräftade talare: Rezarta Cela – gruppledare legal, Göteborg universitet; Ruth Woie Svensson – riskkontroller, Chalmers; Aakash Chawade – forskare, SLU

11:30- 12:00 Avslutning

Vid eventuella frågor, kontakta Lotta Emlind Vahul, charlotte.emlind.vahul@chalmers.se, eller Ana-Maria Popescu, ana-maria.popescu@gu.se