Hur kan vi praktiskt arbeta med nyttiggörande?

Syftet med den här sidan är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och insikt rörande arbetssätt och verksamhetsutveckling inom universitet och högskolor. Materialet är ett stöd för lärosätesledningar, innovationskontor och andra stödverksamheter vid lärosätena att utveckla sina organisatoriska förmågor och att stärka arbetet med nyttiggörande.

Genom att välja bland olika ämneskategorier i fälten nedan kan du lätt få tillgång till:

• Inspirerande case från verkligheten
• Verktygsbeskrivningar
• Olika former av utbildningsmaterial
• Presentationsmaterial

Warning: Undefined variable $classList in /customers/e/8/b/imp-act.se/httpd.www/wp-content/themes/imp/home.php on line 57
Case: Implementering av 2030-KliMatspelet

Denna artikel riktar sig till dig som arbetar som innovationsrådgivare eller med samverkansstöd. Detta är ett exempel på hur IAM-ramverket…

Verktyg: Riskhanteringsförmåga, del 2, riskhantering kopplat till nyttiggörande

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med att stödja forskare och lärare gällande samverkan och nyttiggörande. Verktyget används…

Verktyg: Riskhanteringsförmåga, del 1, underlag för riskhantering

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med att stödja forskare och lärare gällande samverkan och nyttiggörande. Verktyget används…

Verktyg: Kunskapsträd

Denna artikel är en resurs för dig som arbetar med nyttiggörande och samverkan i en rådgivande funktion. Den går, på…

Case: Kartläggning av social innovation inom hälsa & integration

Följande fall innefattar kartläggning och utvärdering av forskning vid Malmö universitet. Forskningsarbetet bedrivs i projektform tillsammans med andra publika aktörer.…

Case: Kartläggning av ett forskningsfält – vad ger det?

Följande fall är ett exempel på hur en kartläggning av ett forskningsfält (positioneringsanalys) kan användas för att hjälpa en forskare…

Case: Implementering av barnkonventionen i vård och habilitering

Denna artikel riktar sig till dig som arbetar som innovationsrådgivare eller med samverkansstöd. Detta är ett exempel på hur IAM-ramverket…

Verktyg: IAM-processen – olika steg med resurser

Denna artikel är en resurs för dig som arbetar med nyttiggörande och samverkan i en rådgivande funktion. Den går, på…

Verktyg: Självutvärdering av lärosäten

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet - både i ledningsposition och som stödfunktion. Verktyget…

Case: KI har börjat en resa som fortsätter – för samhället in i framtiden

Nedanstående är en beskrivning av Karolinska Institutets (KI) deltagande i IMP-projektet med syfte att stärka den strategiska samverkanskapaciteten och verka…

Verktyg: Riskanalys

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med att genomföra riskanalyser kopplat till nyttiggörande vid lärosätet. Riskområden inkluderar 1)…

Case: IAM as a way to focus utilization efforts

The following case is an example of how the Intellectual Asset Management (IAM) framework can be used to help a…

Utbildning: Intellectual Asset Management (IAM, del 1)

Del 1 av miniutbildningsserien för rådgivare inom nyttiggörande, innovation och samverkan och ger en översikt av IAM-ramverket, och mer specifikt,…

Utbildning: Intellectual Asset Management (IAM, del 2)

Del 2 av mini-utbildningsserien för rådgivare inom fokuserar på hur man kan beskriva kunskapstillgångar utifrån deras funktion, möjligt nytta och…

Case: Nyckeltal för att driva verksamhetsutveckling

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet - både i ledningsposition och som stödfunktion. Detta…

Case: Chalmers – ett lärosätes ansats

Nedanstående story är ett exempel på arbete inom universitets normsystem för nyttiggörande och samverkan, hur man som universitetsledning kan arbeta…

Case: När forskarens nyttiggörande ifrågasätts externt

Denna artikel riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på ett lärosäte, antingen i ledningsposition eller som stödfunktion. Detta…