IAM-ramverk

Utbildning: Intellectual Asset Management (IAM, del 1)

Del 1 av miniutbildningsserien för rådgivare inom nyttiggörande, innovation och samverkan och ger en översikt av IAM-ramverket, och mer specifikt, IAM-inmutningsprocessen, alltså hur man kan identifiera kunskapstillgångar och särskilja dem från kompetenser eller immateriella rättigheter.

Sessionens övergripande mål är att hjälpa rådgivaren att bygga sin förmåga för att kunna genomföra en IAM-inmutningsworkshop tillsammans med en forskare eller en grupp forskare. Det innebär bland annat en ökad förståelse för:

  • Vad en kunskapstillgång är och vilka typer av kunskapstillgångar som generellt kan finnas inom forskningen
  • Varför vi ska jobba med kunskapstillgångar över huvudlaget och hur det hänger ihop med samverkan och nyttiggörande
  • När det är särskilt relevant att jobba med metodiken
  • Hur kan man sätta upp en IAM-inmutningsprocess, steg-för-steg, och vilka är de vanligaste ’fallgropar’ som kan undvikas

Som resurser till denna minisession fins en inspelning av en Zoom-utbildning (svenskt tal) samt ett utvecklat bildmaterial (engelska). Materialet innehåller både teori samt praktiska tips och tricks som kan vara av hjälp i tillämpningen. Praktiska tips och tricks markeras i pdf-bilderna med en orange box vid respektive rubrik.

Kontaktinformation

Johanna Edborg
johanna@snitts.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se