IAM-ramverk

Utbildning: Intellectual Asset Management (IAM, del 2)

Del 2 av mini-utbildningsserien för rådgivare inom fokuserar på hur man kan beskriva kunskapstillgångar utifrån deras funktion, möjligt nytta och ägarskap eller kontroll position.

Sessionens övergripande mål är att hjälpa rådgivaren att bli bättre när det gäller att identifiera och karaktärisera tillgångar. Detta är en viktig utgångspunkt för att identifiera möjligheter och utmaningar med potentiella användningsvägar, samt för att aktivt kunna hantera i olika sammanhang.

Processen är också en möjlighet för forskare när det gäller att:

1) Förbättra sin förståelse kring vad som är en kunskapstillgång
2) Tillsammans med rådgivaren diskutera och utveckla olika tillämpningsområden och nyttiggörandemöjligheter samt eventuella nästa steg mot det genomslag som hen vill uppnå
3) Öka förståelsen kring ägande, kontroll och immateriella tillgångar

Som resurser för denna minisession fins en inspelning av en Zoom-utbildning samt ett framtaget bildmaterial. Materialet innehåller både teori samt praktiska tips och tricks som kan vara till hjälp i tillämpningen. Praktiska tips och tricks markeras i pdf-bilderna med orange.

 

Kontaktinformation

Ana-Maria Popescu
Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet, ana-maria.popescu@gu.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se