IAM-ramverk

Utbildning: immateriella tillgångar i sociala innovationsprojekt

Denna miniutbildning leds av Patent- och registreringsverket (PRV) och Karolinska Institutet och har fokus på hur immateriella tillgångar kan hanteras i sociala innovationsprojekt. Sessionen passar för rådgivare såväl som forskare.

Bakgrund

Under IMP-projektet har Karolinska Institutet (KI), i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV), utvecklat ett workshopformat med fokus på hantering av immateriella tillgångar i sociala innovationsprojekt.

Workshopen, som hölls hösten 2019 på KI, var tänkt att hjälpa forskare stärka sin förmåga att identifiera och kunna hantera olika typer av immateriella tillgångar och rättigheter i egna projekt. Det som diskuterades var, bland annat:

  • Vad är en immateriell tillgång eller en kunskapstillgång?
  • Vad är kopplingen mellan immateriella tillgångar och rättigheter och vilka rättigheter finns det?
  • Hur kan man hantera immateriella tillgångar och hur kan man skapa en medveten, kontrollerad öppenhet för kunskapstillgångarna?
  • Hur kan man skydda sociala innovationer som är inte patenterbara och vad ska man tänka på?

I nedanstående film hittar ni svar på dessa samt andra relevanta frågor. Materialet är en editerad version av en miniutbildning som hölls inom IMP-projektet. Formatet är en dialog mellan en forskare från en fiktiv forskningsgrupp från KI – SIMPLE (roll som spelas i filmen av Sophia Savage, KI) och en rådgivare från PRV (spelad i filmen av Christin Wendel, PRV).

För mer information angående immateriella tillgångar och rättigheter, kontakta gärna PRV. För övrig information kopplad till workshopen, kontakta KI.

Kontakt:

Christin Wendel
Patent- och registreringsverket, Christin.Wendel@prv.se

Sophia Savage
Karolinska Institutet, sophia.savage@ki.se

Kerstin Lundin
Karolinska Institutet, kerstin.lundin@ki.se

Resurser

För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se.