IAM-ramverket

Möjliggör för universitet att utveckla sin operativa förmåga att verka för nyttiggörande och samverkan.

IAM-ramverket

IAM-ramverket består av ett antal operativa nyckelprocesser som tillsammans möjliggör hållbart nyttiggörande av akademiska forskningsresultat i samverkansrelationer.

Varje nyckelprocess bör omfatta stödsystem som innefattar utveckling av rutiner, informationsskällor, processtöd, och andra modeller som kan utgöra fundamentala element i dessa stödsystem.

Nyckelprocesserna består av:

1) inmuta kunskapstillgångar,
2) att utvärdera och positionera akademiska miljöer i förhållande till omvärlden,
3) att fatta beslut om konkreta nyttiggörandeaktiviteter och implementera dessa i universitetets verksamhet, samt
4) att inom universitetet som organisation hantera kunskapstillgångar, immaterialrättigheter och kontrakt, se figur XX.

IAM-ramverket är både en verktygslåda för forskare och den operativa stödfunktionen såväl som en viktig pusselbit i utvecklingen av stödsystemet för lärosäte som har en ambition att verka för hållbart nyttiggörande av intellektuella- och kunskapstillgångar från akademisk forskning.

IAM-ramverket

Utvecklingen av ett stödsystem enligt ovan tar sin utgångspunkt i förekomsten av en övergripande handlingsplan för samverkan och nyttiggörande i akademiska miljöer. I denna formulerar den akademiska miljön sina avsikter, behov och efterfrågan på stöd.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.