Innovation

Verkar för nyttiggörande av forskningsresultat genom innovationsprojekt

I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar i innovationsprojekt, och hur forskningsresultat nyttiggörs genom innovationsprocesser.

Forskningsresultat nyttiggörs genom innovationsprocesser. Forskningsresultat blir en s k samhällelig resurs när den identifieras som idé, och kan projektmässigt kontrolleras, för att utvecklas som innovation i samhället.

I denna logik, hanteras samhällsutmaningar i lösningsorienterade projekt. Genom hantering av utmaningsdrivna projekt skapas samhälleliga resurser som möjliggör ett genomslag i samhället och skapandet av samhällsnytta.

Bilden nedan illustrerar olika aktiviteter, såsom forsknings- och utbildningsaktiviteter, som möjliggör utvecklandet av forskningsresultat till innovationer.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.