Kunskapstriangeln

Kunskapstrianglen möjliggör att förstå, hantera och uppnå de förväntningar och förutsättningar universitetet har för att nyttiggöra forskningsresultat och ta ett ansvar i det omgivande samhället

Utgångspunkten är universitetets ambition att hantera förväntningarna på samhällsansvar i det omgivande samhället, dvs vilka förväntningar och förutsättningar finns för att svenska universitet ska kunna utveckla sin verksamhet för att hantera det utökade ansvaret att: a) informera om sin verksamhet,
b) samverka med det omgivande samhället, och
c) verka för att nyttiggöra forskningsresultat. Och detta som en integrerad del av ansvaret att bedriva forskning och utbilding.

Kunskapstriangeln är ett användbart stöd för funktioner på universitet som framförallt är ansvariga för:

Den ena delen – statlig styrning av universitetet – handlar om vilka förväntningar som staten uppställt (top-down) på universitetet, medan den andra delen – samverkan och nyttiggörande i akademiska miljöer – handlar om vilka förväntningar som finns från forskare och akademiska miljöer (bottom-up). Ett särskilt fokus för båda delarna är att relatera förutsättningarna som finns för universitetet som organisation att uppfylla uppgiften att samverka och verka för nyttiggörande.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.