Tillämpbar kunskap

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillämpbart för specifika avnämare

I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar genom sin interaktion med specifika samhälleliga aktörer, och hur forskningsresultat nyttiggörs genom att göra den tillgänglig och tillämpbar för specifika intressenter.

Forskningsresultat nyttiggörs genom att göra den tillgänglig och tillämpbar för specifika intressenter. Forskningsresultat blir en s k samhällelig resurs när den är användbar och överförd till specifika intressenter.

I denna logik, hanteras samhällsutmaningar genom interaktion med specifika intressenter. Genom forskningssamarbeten, utbildningssamarbeten och andra samarbeten med specifika intressenter möjliggörs ett genomslag i samhället och skapandet av samhällsnytta.

Bilden nedan illustrerar olika aktiviteter, såsom forsknings- och utbildningsaktiviteter, som möjliggör forskningsresultat användbart för specifika användare i samhället.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.