Målstyrning

Statens målstyning av samverkan och nyttiggörande

Denna del handlar om vad staten förväntar sig att universitet ska åstadkomma genom att samverka och verka för nyttiggörande. Vilka mål är medel för andra mål är en viktig fråga.

I modellen analyseras målen för universitetet på tre nivåer. Ett mål på en lägre nivå är ett medel för att nå ett mål på en högre nivå.

Följande tre nivåer med övergripande frågor ingår i modellen:

  • Övergripande politiska mål: Vilka övergripande politiska mål har staten uppställt?
  • Mål om nyttiggörande/verksamhetsmål: Vilka mer konkreta mål om nyttiggörande förväntar sig staten?
  • Mål om förmåga till nyttiggörande: Vilka mål ställer staten upp vad gäller universitetets förmåga till nyttiggörande?

I politiska mål ingår sociopolitiska, socioekonomiska och näringspolitiska mål. Exempel på sociopolitiska mål är ett hållbart och rättvist samhälle, bevard och förbättrad välfärd, och öka sysselsättning. Exempel på socioekonomiska mål är tillväxt och ökad BNP, och ökade offentliga intäkter. Exempel på näringspolitiska mål är teknisk förnyelse, konkurrenskraft och högre utvecklingstakt.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.