Öppen och fri kunskap

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat allmänt tillgängligt

I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar genom oberoende akademisk forskning, och hur forskningsresultat nyttiggörs genom att göra den så allmänt tillgänglig som möjligt.

Forskningsresultat nyttiggörs genom att göra den så allmänt tillgänglig som möjligt. Forskningsresultat blir en s k samhällelig resurs när den överförs till en publik domän och blir spridd, utan några begränsningar avseende intellektuella rättigheter.

I denna logik, hanteras samhällsutmaningar genom oberoende akademisk forskning. Oberoende forsknings- och utbildningsaktiviteter samt samhällsdialog möjliggör ett genomslag i samhället och skapandet av samhällsnytta.

Bilden nedan illustrerar olika aktiviteter, såsom forsknings- och utbildningsaktiviteter, som möjliggör forskningsresultat allmänt tillgängligt för fri användning.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.