Kunskapsplattform

Verkar för nyttiggörande genom att göra forskningsresultat tillgängliga i öppna kontraktuella nätverk

I denna logik utvärderar den akademiska miljön hur den hanterar samhällsutmaningar, och hur forskningsresultat nyttiggörs i öppna kunskapsplattformar.

Forskningsresultat nyttiggörs genom att göra den tillgänglig i öppna, kontraktuella nätverk. Forskningsresultat blir en s k samhällelig resurs när den inkluderas i databaser, IT-system och andra plattformar och nätverk, vilka genom portföljhantering är öppen för olika aktörer.

I denna logik, hanteras samhällsutmaningar i öppna kunskapsplattformar. Genom utveckling av ”commons” och öppna kunskapsplattformar skapas samhälleliga resurser som möjliggör ett genomslag i samhället och skapandet av samhällsnytta.

Bilden nedan illustrerar olika aktiviteter, såsom forsknings- och utbildningsaktiviteter, som möjliggör forskningsresultat i kunskapsplattformar.

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.