Organisatorisk hantering av intellektuella tillgångar

Ett processtöd för organisatorisk hantering av kunskapstillgångar, immaterialrättsliga tillgångar, kontrakt m.m. inom universitetet som organisation

Processtödet behandlar den operativa hanteringen av forskningsresultat i olika transaktioner och relationer. Mer explicit den organisatoriska förvaltningen av kunskapstillgångar, immaterialrättsliga tillgångar, kontrakt mm inom ramen för universitetets verksamhet. Detta är något som inte är fullt ut verklighet idag vid våra universitet. Till exempel saknas färdiga former för att utveckla ett samspel mellan vad som bör hanteras av forskarna i deras privata egenskap respektive av universitetet som organisation.

Erfarenhetsmässigt har inte minst inmutningsprocessen påvisat vikten av en mer utvecklad organisatorisk hantering. Samtidigt är det denna process som lägger grunden till hur en hantering kan ske. När man använder processtöden har man goda förutsättning att överblicka de intellektuella tillgångarna, hur forskningsresultat överförs och används i samverkansrelationer såväl som dess betydelse som forskningsmässig infrastruktur och liknande, samt vilka personer som skapat respektive forskningsresultat. Inom universitet bör det bland annat finnas stöd för förvaltning av kunskapstillgångar, immaterialrättsliga tillgångar, kontraktuella transaktioner och relationer, samt anspråk i externa samverkansstrukturer.

Processtödet för organisatorisk hantering består av följande element/verktyg:

  • Rutiner för organisatorisk hantering av intellektuella tillgångar och kontrakt

Fördjupning

För fördjupning hänvisas till Ulf Petrussons bok Forskning och nytta.