IAM-ramverk

Verktyg: Kunskapsträd

Denna artikel är en resurs för dig som arbetar med nyttiggörande och samverkan i en rådgivande funktion. Den går, på ett enkelt sätt, igenom IAM-ramverkets olika steg och när processen bäst kan tillämpas. Materialet innehåller nedladdningsbara resurser, mallar och praktiska tips som kan hjälpa rådgivare i det praktiska arbetet.

IAM-ramverk

Case: Kartläggning av social innovation inom hälsa & integration

Följande fall innefattar kartläggning och utvärdering av forskning vid Malmö universitet. Forskningsarbetet bedrivs i projektform tillsammans med andra publika aktörer. Syftet är att finna lösningar på utmaningar inom hälsa och integration för nyanlända. Arbetet har resulterat i en närmast kunskaps- och forskningsbaserad samverkansplattform med stödfunktion för de aktörer som implementerar praktiska lösningar för ändamålet. IAM-ramverket […]

IAM-ramverk

Case: Kartläggning av ett forskningsfält – vad ger det?

Följande fall är ett exempel på hur en kartläggning av ett forskningsfält (positioneringsanalys) kan användas för att hjälpa en forskare eller grupp att kommunicera runt sin forskning, sammarbeta med andra och tänka nytt runt finansieringsmöjligheter. Exemplet tillhandahålls av Natalie Barker-Ruchti, tidigare forskare på institutionen for kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

IAM-ramverk

Verktyg: IAM-processen – olika steg med resurser

Denna artikel är en resurs för dig som arbetar med nyttiggörande och samverkan i en rådgivande funktion. Den går, på ett enkelt sätt, igenom IAM-ramverkets olika steg och när processen bäst kan tillämpas. Materialet innehåller nedladdningsbara resurser, mallar och praktiska tips som kan hjälpa rådgivare i det praktiska arbetet.

IAM-ramverk

Case: IAM och social innovation

Följande fall är ett exempel på hur IAM-ramverket kan användas för att hjälpa en forskare att prioritera mellan olika nyttiggörandemöjligheter. Exemplet tillhandahålls av Ida Goliath, forskargruppsledare vid Avdelningen för innovativ vård vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

IAM-ramverk

Case: IAM as a way to focus utilization efforts

The following case is an example of how the Intellectual Asset Management (IAM) framework can be used to help a researcher prioritize different utilization opportunities. This example is provided by Karolinska Institute and written in collaboration with Anna Falk, a research group leader at the Department of Neuroscience.