Utvecklingscirkeln

Case: Nyckeltal för att driva verksamhetsutveckling

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet – både i ledningsposition och som stödfunktion. Detta är ett exempel på arbete inom universitets normsystem för nyttiggörande och samverkan, hur man som universitetsledning eller, som i detta fall, akademisk ledare kan arbeta för att facilitera integrationen av samverkan och nyttiggörande som en […]