Utvecklingscirkeln

Case: Nyckeltal för att driva verksamhetsutveckling

Detta verktyg riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på lärosätet – både i ledningsposition och som stödfunktion. Detta är ett exempel på arbete inom universitets normsystem för nyttiggörande och samverkan, hur man som universitetsledning eller, som i detta fall, akademisk ledare kan arbeta för att facilitera integrationen av samverkan och nyttiggörande som en […]

Utvecklingscirkeln

Case: Chalmers – ett lärosätes ansats

Nedanstående story är ett exempel på arbete inom universitets normsystem för nyttiggörande och samverkan, hur man som universitetsledning kan arbeta för att facilitera integrationen av samverkan och nyttiggörande som en naturlig del av den akademiska miljöns verksamhet.

Utvecklingscirkeln

Case: När forskarens nyttiggörande ifrågasätts externt

Denna artikel riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling på ett lärosäte, antingen i ledningsposition eller som stödfunktion. Detta är ett exempel på hur man som universitetsledning kan arbeta för att säkerställa att samverkan och nyttiggörande sker i enlighet med myndighetsansvaret och grundläggande akademiska värderingar.