IAM-ramverk

Case: IAM och social innovation

Följande fall är ett exempel på hur IAM-ramverket kan användas för att hjälpa en forskare att prioritera mellan olika nyttiggörandemöjligheter. Exemplet tillhandahålls av Ida Goliath, forskargruppsledare vid Avdelningen för innovativ vård vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.